Our partners

 • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
 • «Saranskrezinotechnika» JSC
 • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
 • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
 • Semperflex Optimit
 • Sel

 • Dealer certificates
  ← back

  Hydraulic hoses GOST 6286-73, 25452-90

  Hose 16х28-120-У GOST 25452-90

  Hose 25х39-110-У GOST 25452-90

  Hydraulic hose 2А 16*29 - 165

  Hydraulic hose IIZ- 16мм - 200

  Hydraulic hose IIZ- 20мм - 160

  Hydraulic hose IIЛ- 16мм - 165

  Hydraulic hose IIЛ- 16мм - 20

  Hydraulic hose IIЛ- 20мм - 150

  Hydraulic hose IIЛ- 20мм - 160

  Hydraulic hose IIЛ- 20мм - 22

  Hydraulic hose IIЛ- 20мм - 220

  Hydraulic hose IIЛ- 25мм - 200

  Hydraulic hose IIЛ- 8мм - 250

  Hydraulic hose IIЛ- 8мм - 250

  Hydraulic hose IIЛ- 8мм - 320

  Hydraulic hose IЛ- 10мм - 150

  Hydraulic hose IЛ- 8 - 175

  Hydraulic hose IЛ- 8мм - 165

  Metal braided hose 12х24-140-У GOST 25452-90

  Metal braided hose 20х33-129-У GOST 25452-90

  Metal braided hose 32х47-87-У GOST 25452-90