Our partners

 • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
 • «Saranskrezinotechnika» JSC
 • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
 • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
 • Semperflex Optimit
 • Sel

 • Dealer certificates
  ← back

  Products for rolling stock

  Bushing ЦП-142 ТУ 32 ЦП 512-96
  Branch pipes 100*0,8*270 ТУ 38105894-82
  Branch pipes 112*0,2*300 ТУ 38105894-82
  Branch pipes 112*0,7*270 ТУ 38105894-82
  Branch pipes 125*0,7*330 ТУ 38105894-82
  Branch pipes 142*0,25*320 ТУ 38105894-82
  Stove car dumper 74.4001.01
  Gasket ОП-366 under the lining ДН65
  Gasket under the rail foot ЦП-143
  Gasket ЦП-362
  Gasket 1780.04.00.021 ТУ 2500-295-00152106-93 L 3930мм
  Gasket 1780.04.00.021-01 ТУ 2500-295-00152106-93 L 8900мм
  Gasket 519.07
  Gasket ЦП 328 ТУ 32.Ц816-95
  Brake hose for railways д.35 ГОСТ 1335-84