Our partners

 • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
 • «Saranskrezinotechnika» JSC
 • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
 • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
 • Semperflex Optimit
 • Sel

 • Dealer certificates
  ← back

  РВД DIN853, 856 Sibgidral, Semperit, Sel

  Hydraulic hoses for hydraulic systems of different types of machinery and equipment of the leading manufacturers: «SIBGIDRAL», «SEMPERIT», «SEL», JSC «SZRT».