Our partners

 • «Kamsko-Volzhskoe akcionernoe obshestvo rezinotekhniki» JSC
 • «Saranskrezinotechnika» JSC
 • «Zavod «Sybgidral» Ltd.
 • «Uralskiy Zavod Elastomernykh Uplotneniy» JSC
 • Semperflex Optimit
 • Sel

 • Dealer certificates
  ← back

  Rubber gaskets

  Strip 1000х200 SBR10мм.

  Strip 1200х100 SBR 10мм.

  Strip 1300х100 SBR 10мм.

  Strip 1500х200 SBR 10мм.

  Strip 250х200 SBR 10мм.

  Strip 400х200 SBR 10мм.

  Strip 750х200 SBR 10мм.

  Strip 900х200 SBR 10мм.

  Strip 100х38 NBR 3мм.

  Strip 100х63 NBR 6мм.

  Strip 106х57 NBR 3мм.

  Strip 106х57 NBR 5мм.(А50 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 106х57 NBR 6мм.(А50 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 106х57 SBR 2мм.(А50 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 106х57 SBR 5мм.(А50 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 110х80 NBR 3мм.

  Strip 110х80 NBR 4мм.

  Strip 110х85 SBR 2мм.

  Strip 110х85 SBR 3мм.

  Strip 110х85 SBR 5мм.

  Strip 110х95 SBR 3мм.

  Strip 110х95 SBR 4мм.

  Strip 110х95 SBR 5мм.

  Strip 112х102 NBR 3мм.

  Strip 114х87 NBR 3мм.

  Strip 118х82 NBR 4мм.

  Strip 1200х1040 from conveyor belt

  Strip 124х98 SBR 16мм.

  Strip 1300х1176 SBR 10мм. 12 отв

  Strip 130х100 SBR 10мм.

  Strip 132х61 ЛТ 9мм.+4 отв.

  Strip 140х50 SBR 16мм.+6 отв.х22мм

  Strip 140х8 SBR 20мм.

  Strip 140х80 SBR 10мм.

  Strip 140х80 SBR 16мм.

  Strip 140х80 SBR 20мм.

  Strip 140х80 SBR 25мм.

  Strip 140х98 SBR 10мм.

  Strip 141х87 NBR 3мм. (А80 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 142х125 NBR 12мм.

  Strip 150х110 SBR 3мм.

  Strip 151х106 SBR 5мм.

  Strip 154х114 SBR 8мм.

  Strip 161х106 NBR 3мм..(А100 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 161х106 NBR 5мм.(А100 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 161х106 SBR 2мм.(А100 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 161х106 SBR 3мм.(А100 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 180х26 NBR 3мм.

  Strip 185х155 SBR 5мм. ГОСТ 15180-86

  Strip 191х132 NBR 5мм.(А125 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 191х132 SBR 5мм.(А125 10-40) ГОСТ 15180-86

  Strip 195х165 SBR 5мм.

  Strip 204х140 SBR 3мм.

  Strip 206х161 SBR 5мм.

  Strip 210х153 SBR 10мм.

  Strip 210х160 SBR 5мм.

  Strip 216х161 SBR 3мм.(А150 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 216х165 SBR 10мм.

  Strip 228х200 SBR 20мм.

  Strip 231х201 SBR 8мм. ГОСТ 15180-86

  Strip 234х200 SBR 12мм.

  Strip 234х200 SBR 20мм.

  Strip 235х210 SBR 10мм.

  Strip 240х210 NBR 10мм.

  Strip 240х210 SBR 5мм.

  Strip 242х210 SBR 10мм.

  Strip 242х210 SBR 8мм.

  Strip 245х205 SBR 12мм.

  Strip 250х210 SBR 10мм.

  Strip 250х220 SBR 8мм. ГОСТ 15180-86

  Strip 260х219 SBR 10мм.

  Strip 260х220 SBR 5мм.

  Strip 271х216 SBR 3мм.(А200 10-16) ГОСТ 15180-86

  Strip 27х17 SBR 4мм.

  Strip 282х216 NBR 4мм.

  Strip 310х270 SBR 5мм.

  Strip 311х282 SBR 14мм.

  Strip 311х282 SBR 16мм.

  Strip 312х275 SBR 8мм.

  Strip 315х265 SBR 8мм.

  Strip 315х270 SBR 10мм.

  Strip 318х264 SBR 5мм.

  Strip 318х285 NBR 6мм. ГОСТ 15180-86

  Strip 34х22 SBR 4мм.

  Strip 35х20 SBR 6мм.

  Strip 35х25 NBR 4мм.

  Strip 365х327 NBR 8мм.

  Strip 370х320 SBR 5мм.

  Strip 370х325 SBR 5мм.

  Strip 375х323 SBR 10мм.

  Strip 376х318 SBR 3мм.(А300 10) ГОСТ 15180-86

  Strip 380х330 SBR 8мм.

  Strip 415х327 SBR 8мм.

  Strip 415х375 SBR 10мм.

  Strip 415х379 SBR 8мм.

  Strip 435х390 SBR 10мм.

  Strip 43х27 SBR 4мм.

  Strip 476х426 SBR 10мм

  Strip 48х34 SBR 4мм.

  Strip 517х485 NBR 12мм.

  Strip 520х470 SBR 10мм.

  Strip 520х479 SBR 8мм.

  Strip 530х470 SBR 8мм. ГОСТ 15180-86

  Strip 54х42 SBR 2мм.

  Strip 55х22 SBR 3мм.

  Strip 55х40 SBR 4мм.

  Strip 56х32 SBR 10мм.

  Strip 61х42 SBR 4мм.

  Strip 640х500 NBR 4мм.

  Strip 640х500 NBR 5мм.

  Strip 645х528 NBR 4мм.

  Strip 65х38 SBR 5мм.

  Strip 74х58 SBR 3мм.

  Strip 75х45 SBR 2мм.

  Strip 80х34 SBR 10мм.

  Strip 880х800 NBR 6мм.

  Strip 94х74 NBR 2мм.

  Strip 94х74 NBR 3мм.

  Strip 94х74 NBR 5мм.

  Strip 94х74 NBR 6мм.

  Strip 94х74 NBR 8мм.

  Strip 95х75 NBR 4мм.

  Strip 96х76 NBR 6мм.

  Strip 96х76 NBR 8мм.

  Strip 377х327 SBR 4мм.

  Strip 377х327 SBR 5мм.